Privacy statement

Als u lid bent van de Orthopaedische Vereniging voor Operatieassistenten (OVO) of gebruikmaakt van de informatie of diensten van de OVO, verwerken wij mogelijk gegevens over u. De OVO vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leden van groot belang. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De OVO houdt zich aan de eisen van de geldende privacywetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Orthopaedische Vereniging voor Operatieassistenten.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Via de hyperlink Privacy – op de pagina van de websites van de OVO – kunt u de laatste versie altijd inzien.

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacyverklaring lichten wij – aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen – toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

OVO-leden

Als u zich aanmeldt als lid van de OVO – of dit in het verleden al deed – heeft de OVO gegevens over u ontvangen. Deze gegevens gebruiken wij voor onze ledenadministratie.

De OVO heeft een besloten ledenportal. Hier kunnen de leden informatie vinden die uitsluitend bestemd is voor de leden. Het betreft een beveiligd en afgeschermd systeem, waarvoor de leden moeten inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.

De OVO verstuurt agenda’s en notulen via de email.

In de ledenlijst zijn de volgende gegevens van de leden zichtbaar voor OVO-leden: voornaam, achternaam, adres, e-mail en werkgever.

Vanaf het moment dat u zich aanmeldt als lid van de OVO, ontvangt u elke twee maanden de digitale nieuwsbrief. Onderaan de nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. .

Website OVO  

Op de website www.ovo-nederland.com wordt gebruikgemaakt van cookies.

Cookies

Wat zijn cookies?

Als u een website bezoekt wordt er een cookie geplaatst, een klein tekstbestandje dat voornamelijk wordt gebruikt om bezoekers van elkaar te onderscheiden.

Cookies op ovo-nederland.com

Op onze website vindt u functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website, bijvoorbeeld bij het gebruik van een zoekfunctie. Analytische cookies geven inzicht in het bezoekersgedrag en worden gebruikt om u beter te bedienen.

Welke informatie slaan wij op?

Tijdens uw bezoek aan onze website worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen. De sessie-eigenschappen (de locatie, de tijden, het gedrag, de bron) worden anoniem verwerkt voor het verbeteren van de gebruikerservaring. In analytics worden de sessie-eigenschappen (de locatie, de tijden, het gedrag, de bron enzovoort) anoniem bewaard voor het verbeteren van de gebruikerservaring.

Google-analytics

Wij hebben de juiste aanpassingen gedaan in Google Analytics om ervoor te zorgen dat het dataverkeer veilig blijft. Dit zijn:

  • Een bewerkersovereenkomst met Google.
  • Bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld.
  • Het IP-adres anoniem gemaakt.
  • Het informeren van de bezoekers over het gebruik van Google Analytics.

Foto’s OVO-evenementen

Tijdens evenementen van de OVO worden foto’s gemaakt. Deze zullen wij uitsluitend plaatsen op de besloten ledenportal.

Sociale media

De OVO is op sociale media te vinden, namelijk Facebook. Als u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De OVO volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Website

U kunt de OVO vragen stellen via een contactformulier, email en post. In geval van contact registreren wij uw naam en eventueel aanvullende gegevens. Als u contact met ons opneemt, geeft u hiervoor toestemming. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van uw vraag.

Uw rechten 

U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u richten door contact met ons op te nemen per e-mail via penningmeester@ovo-nederland.com.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Binnen de OVO kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Verstrekking aan derden

De OVO kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als ‘verwerker’ voor de OVO en wij zorgen ervoor dat deze partijen voldoende waarborg bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de OVO optreden als bewerker hebben een verwerkersovereenkomst met de OVO afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van de OVO.

Voor het overige verstrekt de OVO uitsluitend gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming, als wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, als wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of als wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de OVO de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Contact Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons via e-mail: secretaris@ovo-nederland.com

02 juli 2019

Gebruikersvoorwaarden

Deze site is toegankelijk voor iedereen. Een gedeelte van de site is speciaal voor OVO-leden afgeschermd. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord

kunt u als OVO-lid toegang krijgen tot het afgeschermde gedeelte.

Webmaster OVO