OVO 25 jaar!

Het is bijna 25 jaar geleden dat 4 heren operatie assistenten met affiniteit voor de orthopedie de Orthopedische Vereniging voor Operatieassistenten hebben opgericht.

In de afgelopen 25 jaar heeft de OVO zich gericht op het verbeteren van de kennis van orthopedische operatieassistenten.

Deze mijlpaal laten wij natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Mocht de situatie dit toelaten, dan willen wij dit jubileum samen met jullie vieren op;

‘tromgeroffel’      vrijdag 25 november 2022

We hopen op deze datum samen te kunnen proosten op de OVO!