Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 december van het verenigingsjaar te geschieden. De opzegging is pas een feit zodra de OVO dit bevestigd heeft.

Denkt u er ook aan dat als u via de OVO ingeschreven bent in het kwaliteitsregister van de LVO en u geen lid meer bent van onze vereniging, u daarvoor kosten in rekening gebracht zullen worden. Kijk daarom ook bij het tabblad kwaliteitsregister van de LVO hoe u zich hiervoor kunt afmelden. U moet zich hiervoor zelf afmelden, dit door de OVO niet.

Mocht u het lidmaatschap van onze vereniging willen opzeggen dan kunt u dat doen door een mail te sturen naar de penningmeester: penningmeester@ovo-nederland.com
Uw opzegging is pas definitief als u een bevestiging via de mail van de penningmeester heeft ontvangen.