Lidmaatschap

De Orthopaedische Vereniging voor Operatieassistenten is er voor alle operatie assistenten met een affiniteit voor de orthopaedie. De OVO ziet het als haar taak om voorwaarden te scheppen waarin ieder lid de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen en zo bij te dragen aan de professionalisering van de orthopaedische operatieassistent.  Door middel van vakinhoudelijke kennisoverdracht, workshops en congressen bevorderen we de professionele deskundigheid van onze leden en geïnteresseerde operatieassistenten.

Spreekt jou dit aan en wil je hier aan bijdragen?
Dan is de OVO misschien wel iets voor jou.

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. U kunt zich inschrijven middels aanmelding op onze leden administratie pagina.
Uw lidmaatschap is definitief als de contributie is voldaan. U ontvangt dan een welkomstmail met verdere informatie m.b.t. uw lidmaatschap.

Contributie:

De contributie kosten voor het lidmaatschap  bedragen:

• Leden: €62.50 • Ere Leden: gratis

Er zijn twee manieren om de contributie verplichtingen te voldoen, namelijk:

1 Via automatische incasso, welke recht geeft op € 7,50 korting. De contributie wordt ieder jaar begin januari van Uw rekening afgeschreven.

Automatische incasso formulier OVO

2 Via een eenmalige storting. Binnen 6 weken na facturatie dient de betaling overgemaakt te zijn op rekeningnummer :

NL55 RABO 0130739642

t.n.v. Orthopaedische Vereniging voor Operatieassistenten

o.v.v. je lidnummer

Verder zal ieder jaar de factuur vanaf begin januari klaar staan met de mogelijkheid voor Ideal betaling op het tabblad financieel op uw persoonlijke pagina (uw gegevens beheren)

Aanmeldingen per 1 juli van een jaar betalen 50% van de contributie