Congres

De congrescommissie organiseert het OVO jaarcongres. Zij informeren onze leden via website, Facebook en de nieuwsbrief over het congres. Ook zorgen zij voor het laten toekennen van accreditatiepunten.                        

De commissieleden zijn te bereiken via email: congres@ovo-nederland.com

Leden Commissie:

Marjolein van Gessel

Sonja Advokaat