Missie en visie

Missie


Wij, de OVO ( Orthopaedische Vereniging voor Operatie assistenten) hebben als gezamenlijk doel om samen met onze stakeholder, top orthopaedische zorg te verlenen aan alle orthopaedische pati├źnten in Nederland, door de professionaliteit van de orthopaedische operatieassistent te verhogen.

De doelen die we nastreven:

  • De OVO Nederland heeft een landelijke dekking en biedt de mogelijkheid aan enthousiaste leden om actief te participeren in de vereniging.
  • De OVO Nederland heeft samenwerkingsverbanden met derden.
  • De OVO Nederland organiseert zelf netwerkbijeenkomsten.
  • De OVO Nederland heeft de validatie van de accreditatie van bij en nascholingen voor orthopedische operatie assistenten in handen.

De leefregels die hierbij horen:

  • Onze leden specialiseren zich op het vakgebied orthopedie.
  • Onze leden volgen geaccrediteerde bij- en nascholingen.
  • Onze leden delen hun kennis.