Congres Commissie

De congrescommissie is belast met het organiseren van het OVO jaarcongres.

Zij dragen zorg voor het informeren van onze leden (via website, Facebook en nieuwsbrief) over het congres.

Zij dragen zorg voor het laten toekennen van accreditatiepunten voor het congres.                                                                                        

De commissieleden zijn te bereiken via email: congres@ovo-nederland.com

Leden Commissie:

Marjolein van Gessel

Ilse Hardenbol