Scholings commissie

De commissie is belast met het organiseren van scholing voor onze OVO leden.

Zij dragen zorg voor het informeren van onze leden (via website, Facebook en nieuwsbrief) over deze scholing met vernoeming van het aantal toegekende accreditatiepunten.

De commissieleden zijn te bereiken via email: scholing@ovo-nederland.com

Leden Commissie:

Rajesh Raghoebir

Sonja Advokaat

Tamara van Vugt